Steering Committee

Gail-Joon Ahn
Arizona State University, USA
Robert Deng
Singapore Management University, Singapore – Chair (2013-2017)
Adrian Perrig
ETH Zürich, Switzerland
Kui Ren
Zhejiang University, China
Shiuhpyng Shieh
National Chiao Tung University, Taiwan – Founding Chair (2006-2013)
Xiaofeng Wang
Indiana University Bloomington, USA
Jianying Zhou
Singapore University of Technology and Design, Singapore – Chair